papaya logo

Fundacja Papaya

Organizacja pozarządowa (nr KRS 0000387336) powstała w 2011 roku, by nieść wszechstronną pomoc dzieciom i młodzieży w krajach rozwijających się.

Nr konta: 87 2490 0005 0000 4500 9773 3878

Zabierzmy dzieci z ulicy

Misja: świadczenie wszechstronnej pomocy humanitarnej, oświatowej i rozwojowej na rzecz potrzebujących, w szczególności dzieci i młodzieży, w krajach rozwijających się, a także podnoszenie świadomości polskiego społeczeństwa w zakresie globalnego rozwoju.

Ayllu Situwa

Partnerem Fundacji Papaya jest Ayllu Situwa dom dla dzieci ulicy w Limie prowadzony przez Jacka Klisowskiego.

Opieka i pomoc

dzieci2

 

Szczególną opieką otaczamy dzieci, które z różnych powodów zostały zmuszone do życia na ulicy.

Wspieraj Fundację Papaya

Nr konta: 87 2490 0005 0000 4500 9773 3878

USD: 97 2490 0005 0000 4600 4424 7170

EUR: 29 2490 0005 0000 4600 9563 6472

Kontakt